fbpx
ZESPÓŁ
 • mgr Agnieszka Gola

  Aga

  Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta SI

  Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej (SI) II stopnia. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.  Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży akredytowanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  Od 2009 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Prowadzi konsultacje, diagnozy i terapie dzieci w zakresie integracji sensorycznej. 

  Odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbyła praktyki i staże m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na oddziale psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi,  pełniła funkcję psychologa- terapeuty i kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym, w ośrodku i fundacji dla osób w spektrum autyzmu.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Pracuje z: osobami w spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi, depresją, ADHD, fobiami, trudnościach emocjonalnych i społecznych, nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami zachowania, moczeniem i nawykowymi zaparciami, masturbacją dziecięcą, chorobami psychosomatycznymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością. 

  Założycielka Pracowni Rozwoju ETAPY. 

  W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy, terapię integracji sensorycznej, terapię psychologiczną, warsztaty i szkolenia dla rodziców, trening umiejętności społecznych, autorskie warsztaty  dla dzieci o emocjach

   

 • mgr Klaudia Owczarczyk

  IMG 9930

  Psychoterapeuta dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny, psycholog

  Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z Psychoterapii Systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, oraz specjalizację z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

  Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy, terapii i psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Bierze udział w licznych seminariach, szkoleniach i konferencjach dotyczących wsparcia rozwoju dzieci. 

  Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

  Od 2011 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera), nieharmonijnym rozwojem, problemami w sferze emocjonalnej i społecznej, oraz psychoterapię dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia opozycyjne, problemy z wypróżnianiem się, mutyzm wybiorczy, zachowania autoagresywne i inne). Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. 


  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ.
  Przez kilka lat pracowała w stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci na warszawskiej Pradze-Północ, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Odbyła staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie gdzie współprowadziła terapię rodzin. Obecnie prowadzi zespół terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i specyficznymi trudnościami edukacyjnymi w przedszkolu integracyjnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


  W naszym ośrodku prowadzi: psychoterapię dzieci i młodzieżyterapię psychologicznąi pedagogiczną, trening umiejętności społecznychkonsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze i poradnictwo wychowawcze oraz szkolenia dla specjalistów i rodziców. 

  Przyjmuje w lokalizacji: Belwederska 44/2, Warszawa- Śródmieście oraz ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa- Gocław

 • mgr Agata Rymarczuk

   zdjecie AgataPsycholog dziecięcy, psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci 
  i młodzieży, psychoterapeuta rodzinny.

  Od ponad 10 lat prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię psychologiczno - pedagogiczną, Trening Umiejętności Społecznych poradnictwo wychowawcze  oraz jestem członkiem Zespołu Terapii Rodzin. Prowadzi szkolenia dla specjalistów oraz dla rodziców o tematyce Zespołu Aspergera. Specjalizuję się w grupach terapeutycznych dla dziewcząt z Zespołem Aspergera. 

  Edukacja i doświadczenie:

  Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
  w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiada także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W 2022 roku ukończyła Specjalizację Psychodynamiczną Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywała jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowała z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami. Przez 7 lat prowadziła Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w jednym z warszawskich przedszkoli oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z warszawskimi przedszkolami oraz szkołami, gdzie wspiera kadrę nauczycieli oraz rodziców.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  W czasie wolnym rozwijam swoje pasje, praktykuję jogę, uwielbiam Azję i wietnamską kawę.

   Pracuję z:

  • osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • zaburzeniami osobowości/nieprawidłowo kształtującą się osobowością
  • osobami LGBTQ
  • depresją
  • zaburzeniami odżywiania
  • zaburzeniami lękowymi
  • fobią społeczną
  • ADHD
  • chorobami psychosomatycznymi
  • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
  • przewlekłym stresem, atakami paniki
  • samotnością i izolacją
  • trudnościami w regulacji silnych emocji, samouszkodzeniami, autoagresją
  • zaburzeniami zachowania
  • osobami chcącymi lepiej poznać siebie i pracować rozwojowo
  • psychologicznymi skutkami COVID-19

  Przyjmuje w lokalizacjach: Belwederska 44/2, Warszawa- Śródmieście oraz Jana Nowa-Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa-Gocław. 

   

 • mgr Aneta Chojecka

  Mama23Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja kliniczna dziecka. Ukończyła czteroletnią Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT, dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Aktualnie w trakcie dwuletniego kursu podyplomowego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. 

  W swojej pracy terapeutycznej łączy perspektywę systemową (podstawowe znaczenie rodziny w życiu dziecka,  zaangażowanie rodziców w proces zmiany) oraz podejścia pozwalające budować zasoby dziecka, jego kompetencje emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie z objawami zaburzeń: psychoterapia poznawczo – behawioralna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,  terapia akceptacji i zaangażowania. W pracy z młodszymi dziećmi wykorzystuje metody oparte na zabawie.

  Od 20 lat jest aktywnym zawodowo psychologiem. Pracowała w przedszkolach, szkołach i poradniach. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Ukończyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Odbyła także staż w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie. Od 2007 jest związana z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 18 w Warszawie. Pracuje również w placówkach prywatnych.

  Na co dzień zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom, prowadzi webinary, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców. Jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu, afazją i innymi niepełnosprawnościami. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi z zespołem Aspergera, zaburzeniami nastroju, obniżoną samooceną, zaburzeniami lękowymi, objawami somatycznymi,nadpobudliwością psychoruchową, problemami adaptacyjnymi, trudnościami w relacjach rówieśniczych, udziela wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu diagnozy, pomocy psychologicznej i psychoterapii.

  W naszym ośrodku zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz prowadzi:  konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze dla rodziców, psychoterapięterapię psychologiczną dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa) oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym.

   

   

 • Zuzanna Jentkiewicz

  F0218656 E854 42AB B0D8 5E3A5BFDD0B2Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego

  Jest psychologiem, oligofrenopedagogiem i psychoterapeutą systemowym w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Ukończyła Dwuletnie Szkolenie w Zakresie Systemowej Terapii Rodzin organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w LETSR.

  Swoje doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog i psychoterapeuta w gabinetach psychoterapii. Od kilku lat współpracujw również z przedszkolami jako psycholog i nauczyciel wspomagający dzieci w spektrum autyzmu.

  Pracujw psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi (do 35 r.ż.), parami i rodzinami, zgłaszającymi się m.in. z: trudnościami w relacjach, obniżonym nastrojem, depresją, utratą sensu, samookaleczeniem się, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera), problemami w szkole/pracy. 

  Współtworzy również grupy terapeutyczne (w tym TUS) dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje nurt systemowy i psychodynamiczny. Uczestniczy w regularnych superwizjach.

  W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną, trening umiejętności społecznych

  Przyjmuje w lokalizacji przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa- Gocław. 

 • Ewa Jaguszewska

  Ewa JaguszewskaPsychoterapeutka,  arteterapeutka i pedagog specjalnym. 

  Specjalizuje się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. 

  Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc myślenie psychodynamiczne z humanistycznym podejściem do relacji terapeutycznej. Na trudności klienta patrzy całościowo, a w procesie terapii opiera się zarówno na pracy werbalnej jak i proponowanych doświadczeniach. Podążając za myślą Peter’a Levine „Gdy jesteśmy odłączeni od ciała, nie możemy być w pełni obecni”, stara się w przestrzeni terapeutycznej obejmować uwagą nie tylko słowa, ale też doznania płynące z ciała i poruszenia emocjonalnego.

  Wspiera klientów w zrozumieniu, jak wewnętrzne doświadczenie wpływa na ich aktualne decyzje i zachowanie oraz w szukaniu impulsu do poszerzania perspektywy i gotowości na zmianę.

  W swojej pracy terapeutycznej czerpie z różnorodności swoich ról zawodowych. Przez dłuższy czas związana była z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz poradniami psychologicznymi. Przez ponad 10 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Równolegle prowadziła grupy rozwojowe i terapeutyczne dla kobiet w oparciu o metodę DMT oraz indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN w Warszawie, Towarzystwie Pomocy Młodzieży, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, Fundacji SCOLAR
  i Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.

  Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową w różnych modalnościach terapeutycznych.

  Aktualnie przyjmuje młodzież powyżej 12 r.ż. oraz osoby dorosłe. Proces terapeutyczny poprzedzony jest 3 konsultacjami.

  Przyjmuje przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa-Gocław (Mental Path/ Pracownia ETAPY).  

 • Marzena Przybylska-Dzieciątkowska

  Marzena Przybylska

  Psychoterapeuta, psychotraumatolog.

  Od wielu lat pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Jestem współautorką programu PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz aktywnym trenerem szkolącym kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

  Prowadzi terapię rodzinną i terapię par. Często pracuję z dorosłymi na rzecz dzieci, a czasem indywidualnie z dziećmi lub dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu psychiatrycznym i w organizacjach pozarządowych pracujących z rodzinami. Od kilku lat prowadzi również terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

  Ukończyła studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Wydziale Psychologii UW, całościowe czteroletnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz Psychotraumatologię praktyczną i Psychotraumatologię zaawansowaną w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.  Jeste certyfikowanym terapeutą EMDR I oraz II stopnia, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (Certyfication of Completion of EMDR Europe Basic Training).

   Pracuję z depresją, stanami obniżonego nastroju, trudnościami związanymi z dorastaniem, odnalezieniem się w relacjach rówieśniczych, relacjach rodzic-dziecko, sytuacjami kryzysowymi związanymi z rozwodem, utratą pracy, doświadczaniem przemocy, trudnościami w związku, małżeństwie, rodzinie, problemami wychowawczymi i kryzysami rodzicielskimi, poczuciami straty. 
    
   Przyjmuje na ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa-Gocław (Mental Path/ Pracownia ETAPY)
  • Magdalena Rudzińska

   Magda RudzińskaPsycholog, psychoterapeuta

   Pracuje w podejściu integracyjnym, czerpiąc z dorobku wielu nurtów terapeutycznych dla całościowego zrozumienia pacjenta. Pracuję pod stałą superwizją.

   Ukończyła:  Psychologię kliniczną (Uniwersytetu SWPS),  Szkołę Psychoterapii (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), kurs Pomocy Psychologicznej (INTRA), kurs I stopnia SFBT – Solution Focused Brief Therapy (Stowarzyszenie Niebieska Linia), kurs „Szkolenia metodami aktywnymi w firmie i instytucji” (INTRA), terapia zaburzeń nerwicowych (Instytut Psychologii Zdrowia), terapia uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia),  staż terapeutyczny (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Pruszkowie), staż terapeutyczny na oddziale leczenia nerwic (szpital MSWiA w Otwocku).

   Współpracowała z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży tworząc programy szkoleniowe, terapeutyczne i profilaktyczne. Z pasją tworzy i prowadzi programy rozwoju osobistego, warsztaty oraz szkolenia.

   Pracuje z młodzieżą od 15 r.ż. oraz dorosłymi. 

   Przyjmuje przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa-Gocław (Mental Path/Pracownia ETAPY). 

  • Agata Nowakowska-Pawełek

   Agata NowakowskaPsycholog, psychoterapeuta.

   Specjalizuje się w terapii z młodzieżą i dorosłymi.

   Pracuje przy trudnościach z zaniżoną samooceną, poczuciu osamotnienia, niezrozumienia, depresji, problemami w komunikacji z partnerem, współpracownikami, śmierci bliskiej osoby, pomocy przy przejściu żałoby, chęci  samorozwoju, trudności w okresie dojrzewania, stresie, lękach związane ze szkołą, studiami, pracą, nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi, pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, z osobami z zespołem Aspergera. 

   Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i terapeuty. Swoje wykształcenie z zakresu psychologii i psychoterapii, bez przerwy uzupełniam i aktualizuje na licznych kursach i szkoleniach.Ukończyła 4 letnią szkołę psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

   Przyjmuje przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa-Gocław (Mental Path/ Pracownia ETAPY)

  • Maja Szczerbińska

   ZDJECIE MAJAPsycholog, pedagog, terapeutka tańcem i ruchem, aktorka teatru niezależnego

   Jest absolwentką wydziału Psychologii uniwersytetu SWPS oraz Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Ukończyła roczny Kurs Terapii Tańcem i Ruchem dla osób pracujących terapeutycznie. Uczyła się podczas studiów na stażach i praktykach w wielu terapeutycznych ośrodkach, między innymi: w Hostelu Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu, w Stowarzyszeniu "Mierz wysoko" pedagogów ulicy, Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czy na oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Od kilku lat zawodowo zajmuje się prowadzeniem warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych, pracując z osobami w różnym wieku. Ma również doświadczenie pracy z osobami z różnych kultur.

   Od 7 lat jest aktorką teatru niezależnego. Inspiracją do pracy i patrzenia na otaczającą rzeczywistość zawsze była dla niej sztuka, natura i relacje z innymi. Jest mamą dwójki dzieci.

   W Pracownia Rozwoju ETAPY/ Mental Path prowadzi grupy terapeutyczne dla nastolatków i młodych dorosłych.