fbpx
Terapia rodzin i par

 

Fotolia 40224328 XSTERAPIA RODZIN i PAR

Terapia rodzin opiera się na założeniu, iż rodzina stanowi system, w którym poszczególni jej członkowie wzajemnie na siebie oddziałują. Funkcjonowanie i problemy jednego z członków rodziny wpływają na funkcjonowanie pozostałych, co pociąga za sobą zmianę całego systemu rodzinnego. W terapii rodzin zaleca się udział wszystkich domowników lub w zależności od charakterystyki problemu tylko części rodziny np. rodziców. Aktywność terapeuty koncentruje się na wszystkich członkach rodziny co pozwala na zrozumienie problemów w szerszym kontekście. Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć i rozwiązać problem, nie osądzając poszczególnych osób.

Terapia rodzin pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z:

- problemami i konfliktami w małżeństwie/ partnerstwie
- konfliktami z dziećmi
- trudnościami we wzajemnych kontaktach między członkami rodziny
- problemami rozwojowymi, edukacyjnymi, wychowawczymi dzieci, które wpływają na funkcjonowanie rodziny
- rozwodem
- chorobami psychosomatycznymi

Czas trwania terapii rodzinnej dostosowany jest do specyfiki zgłaszanych problemów oraz wyznaczonych wraz z terapeutą celów terapii (zazwyczaj pełny cykl terapeutyczny obejmuje ok. 10 spotkań). Częstotliwość terapii dostosowana jest do potrzeb rodziny. Przeważnie spotkania odbywają się co 2-3 tyg. uwzględniając w miarę postępu zmniejszenie ich częstotliwości.

W Pracowni ETAPY zespółem terapii rodzin i par są: mgr Klaudia Owczarczyk- psycholog, psychoterapeuta rodzinny oraz  mgr Agata Rymarczuk- psycholog, psychoterapeuta rodzinny.

Placówka zapewnia dyskrecję, informacje uzyskane podczas terapii są poufne. Psychoterapeutów obowiązuje Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa oraz przestrzeganiem tajemnicy zawodowej.

Nasi terapeuci są pod stałą i regularną superwizją u certyfikowanego superwizora- psychoterapeuty.