fbpx
Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

 Fotolia 94295926 Subscription Monthly MTerapia przeznaczona jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i zespołem Aspergera) i ma charakter terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Celem zajęć jest dostarczenie dziecku intensywnych, systematycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oddziaływań terapeutycznych, poprawiających funkcjonowanie dziecka. Każde z dzieci jest inne i wymaga innego rodzaju oddziaływań terapeutycznych. W zależności na jakim etapie rozwoju się ono znajduje, podejmuje się odpowiednie formy i techniki pracy.

Program zajęć tworzony jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka w oparciu o obserwację funkcjonowania jego w zakresie podstawowych sfer rozwoju. Terapia opiera się na sprawdzonych metodach terapeutycznych zgodnych z obecną wiedzą psychologiczną i neurobiologiczną.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów dziecięcych, pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Oddziaływania i systemy motywacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tak, aby zajęcia były efektywne i atrakcyjne, oraz odbywały się w przyjaznej atmosferze.

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie:

- umiejętności społecznych

- rozwoju emocjonalnego

- funkcji poznawczych

- percepcji wzrokowej

- percepcji słuchowej

- koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowo-słuchowej

- motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki

- mowy czynnej i mowy biernej

- samodzielności i umiejętności samoobsługi

- kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

- naśladownictwa

- zdolności koncentracji uwagi

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem. Zajęcia trwają 50 min.

W naszej Pracowni jest możliwość uzupełniania terapii o zajęcia/terapie wspomagające takie jak: integracja sensoryczna, logopedia, trening umiejętności społecznych, grupową terapię pedagogiczną

Intensywna terapia znacząco zwiększają szansę na poprawę funkcjonowania dziecka.