fbpx
Badanie ADOS

jelleke vanooteghem L9tn7oSoIIw unsplashBADNIA ADOS-2 

Badanie ADOS-2  stanowi wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Stanowi jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w rozpoznawaniu zaburzeń ASD (tzw. “złoty standard” diagnozy autyzmu).  ADOS umożliwia  badanie zachowań charakterystycznych dla ASD w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego. Badanie dostarcza informacji na temat aktualnego funkcjonowania osoby i może stanowić jeden z elementów procesu diagnostycznego osób ze spektrum autyzmu. Badanie nie może być traktowane jako jedyne źródło informacji w procesie diagnozy rozwoju dziecka, a o końcowej diagnozie decyduje lekarz- psychiatra po badaniu pacjenta i zapoznaniu się̨ z pełną dokumentacją

 

Przebieg badania ADOS-2 

Badanie ADOS-2  dla najmłodszych dzieci (od 1 r.ż.) i dzieci w wieku przedszkolnym jest w formie zabawy, podczas której diagnosta wykonuje i sprawdza określone umiejętności i reakcje dziecka m.in. w sferze komunikacji, zabawy, wyobraźni/ kreatywności, powtarzalnych zachowań.  Podczas badania młodszych dzieci obecny jest jeden z rodziców. Badanie z trwa ok.60 min. Po jego ukończeniu diagnosta kodują w protokole zachowania dziecka (część, bez udziału pacjenta). Następnie rodzic umawiany jest na spotkanie, na którym zostaje przekazany pisemny raport wraz z wynikiem diagnozy oraz zostają omówione dalsze zalecenia. Spotkanie to odbywa się w ciągu 2 tygodniu po badaniu. Uwaga! Podczas badania diagnozy, jedna z prób wymaga poczęstowania dziecka przekąską, jeśli dziecko ma określoną dietę wykluczającą rodzić może zgłosić to przed badaniem lub dać osobie prowadzącej przekąski, które dziecko może i lubi.

Badanie ADOS-2 dla dzieci w wieku szkolnym i starszych posługujących się płynnie mową ma formę zabawy oraz krótkich rozmów. Rodzic nie jest obecny podczas badania.  Dla starszych dzieci i nastolatków formuła badania opiera się w dużej części na rozmowie.

Cena badania protokołem ADOS wynosi 1200 zł i obejmuje:

- konsultację psychologiczną z rodzicem poprzedzającą badanie (na tym spotkaniu psycholog zbiera wywiad rozwojowy, zapoznaje się z dokumentacją, może przekazać rodzicowi kwestionariusz do diagnozy spektrum autyzmu- ASRS oraz kwestionariusz dla nauczyciela i dobiera moduł badania), 50 min. 

- spotkanie z dzieckiem celem wykonania modułu badania ADOS-2, 60-90 min.

- przekazanie rodzicom raportu pisemnego z badania i omówienie wyników wraz z zaleceniami, 50 min. 

Po badaniu diagnosta może zalecić konsultację u psychiatry dziecięcego celem postawienia diagnozy klinicznej. O końcowej diagnozie decyduje lekarz- psychiatra po badaniu pacjenta i zapoznaniu się̨  dokumentacją badań.

W naszej placówce wykonacie Państwo pełną diagnozę w kierunku spektrum autyzmu, w tym wizytę u psychiatry dziecięcego. 

Wykonujemy też badanie intelektu, jeśli zalecenie tego wymaga.