fbpx
Badanie ADOS

jelleke vanooteghem L9tn7oSoIIw unsplashBADNIA ADOS-2 

Badanie ADOS-2  stanowi wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Stanowi jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w rozpoznawaniu zaburzeń ASD (tzw. “złoty standard” diagnozy autyzmu).  ADOS umożliwia  badanie zachowań charakterystycznych dla ASD w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego. Badanie dostarcza informacji na temat aktualnego funkcjonowania osoby i może stanowić jeden z elementów procesu diagnostycznego osób ze spektrum autyzmu. Badanie nie może być traktowane jako jedyne źródło informacji w procesie diagnozy rozwoju dziecka, a o końcowej diagnozie decyduje lekarz- psychiatra po badaniu pacjenta i zapoznaniu się̨ z pełną dokumentacją

 

Przebieg badania ADOS-2 

Badanie Ados-2  dla najmłodszych dzieci (od 1 r.ż.) i dzieci w wieku przedszkolnym jest w formie zabawy, podczas której diagnosta wykonuje i sprawdza określone umiejętności i reakcje dziecka m.in. w sferze komunikacji, zabawy, wyobraźni/ kreatywności, powtarzalnych zachowań. Podczas badania obecny jest jeden z rodziców, który przygląda się badaniu nie angażując w działania diagnosty i dziecka. Badanie trwa między 40- 60 min. Po jego ukończeniu diagnosta kodują w protokole zachowania dziecka (część, bez udziału pacjenta). Następnie rodzic umawiany jest na spotkanie, na którym zostaje przekazany pisemny raport wraz z wynikiem diagnozy oraz zostają omówione dalsze zalecenia. Spotkanie to odbywa się w ciągu 2 tygodniu po badaniu. Uwaga! Podczas badania diagnozy, jedna z prób wymaga poczęstowania dziecka przekąską, jeśli dziecko ma określoną dietę wykluczającą rodzić może zgłosić to przed badaniem lub dać osobie prowadzącej przekąski, które dziecko może i lubi.

Badanie ADOS-2 dla dzieci w wieku szkolnym i starszych posługujących się płynnie mową ma formę zabawy oraz krótkich rozmów. Rodzic nie jest obecny podczas badania.  

Cena badania poza pakietem obserwacyjno diagnostycznym: 800 zł (badanie, raport pisemny i omówienie wyników wraz z zaleceniami)*

*Klienci, którzy zapisują się pierwszy raz do placówki zostaną umówieni na konsultację psychologiczną poprzedzającą badanie (200 zł/konsultacja psychologiczna).  Celem konsultacji jest zebrania wywiadu rozwojowego na temat dziecka i dobrania odpowiedniego modułu badania. Koszt konsultacji nie jest wliczony w badanie protokołem ADOS.