fbpx
Psychiatrzy dziecięcy
 • dr n. med. Ewa Racicka- Pawlukiewicz

  ZDJECIE.JPGLekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

  Jest lekarką specjalistką psychiatrii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie poza pracą w Oddziale Dziennym i Stacjonarnym oraz PZP, prowadziła szkolenia specjalizacyjne dla psychiatrów dzieci i młodzieży, uczyła studentów medycyny i studentów kierunków medycznych, przeprowadzała badania naukowe, prowadziła i koordynowała badania kliniczne, jak również prowadziła warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Dyżurowała również w Szpitalu w Józefowie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji.

  Tytuł specjalisty zdobyła w 2015 roku. W 2017 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie obrony pracy doktorskiej poświęconej ocenie wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży. 

  Ukończyłam 4-letnie szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT. 

  Jestem autorką licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych jak również rozdziałów książek. 

  Stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach, warsztatach i szkoleniach w Polsce i za granicą.

  Obszarem szczególnych zainteresowań jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz spektrum autyzmu, szczególnie u dziewczynek. 

  Prywatnie jest żoną, mamą Tosi i Amelki, miłośniczką zwierząt, sportu w szczególności  wspinaczki.

   

  Przyjmuje w poradni przy ul. Wandy 11a/1

 • lek. med. Joanna Puchała

  f l56pza4p1Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i mlodzieży

  Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację robiła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskała w 2020 r. Szkoliła się w terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w trakcie staży zagranicznych- m.in. W Policlinico Vittorio- Emanuele w Katanii i Ospedale San Raffaele w Mediolanie. Od wielu lat związana jestem z Towarzystwem ESSTS (European Society for the Study of Tourette Syndrome). Jest autorką publikacji i wykładów dotyczących tików i zespołu Tourette’a.

  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży taki jak:
  -tiki, zespуł Tourette’a
  -zaburzenia odżywiania
  - zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne,
  - epizody maniakalne, CHAD,
  - zaburzeń zachowania, zaburzenia lękowe,
  - zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych
  -zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  -zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
  -zaburzenia osobowości
  -zaburzenia hiperkinetyczne
  -zaburzenia snu
  -zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10.

 • lek. med. Łukasz Szostawkiewicz

  IMG 3380Lek. med. Łukasz Szostakiewicz-specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

  Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zdobywałem w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedry Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na Oddziałach Dziennych Gdańskiego Centrum Zdrowia, a od 2017 roku w Hostelu - Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej i Poradni Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii (MCN) oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie aktualnie jestem zatrudniony na etacie naukowym. 

  Prowadziłem  szkolenia doskonalące w CMKP dla pediatrów,  zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęcia dla terapeutów środowiskowych (w ramach Gdańskiego Projektu Deinstytucjonalizacji) oraz dla pracowników szkół, a także warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 

  Dyżurowałem w Szpitalu w Józefowie MCN oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (gdzie nadal to robię). 

  Tytuł specjalisty psychiatrii zdobyłem w 2018 roku, w 2020 roku - tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, a w 2022 roku - tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyłem 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji. 

  Jestem współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz autorem lub współautorem rozdziałów podręczników z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Byłem uczestnikiem, a potem współorganizatorem i współautorem programów Erasmus+ poświęconych zdrowiu psychicznemu młodzieży i młodych dorosłych. 

  Stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach, warsztatach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą. Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji.

  Obszarem moich szczególnych zainteresowań naukowych jest profilaktyka prób samobójczych oraz zagadnienia związane z rozwojem tożsamości płciowej. 

   

  Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10