fbpx
Diagnoza i konsultacje integracji sensorycznej

Konsultacje i diagnozy SI

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest wykonaniem diagnozy dziecka opartej na standaryzowanych technikach. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji terapeuta sporządza opis wyników, opracowuje indywidualny plan terapii oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu.

Diagnozę procesów integracji sensorycznej może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej II stopnia. Wszyscy nasi terapeuci integracji sensorycznej mają takie uprawnienia.

Diagnoza składa się z trzech spotkań (3x1h) obejmujących:

- wywiad z rodzicami, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy); czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.

- przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, , różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.

- przeprowadzenie z obserwacji klinicznych oceniających między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

- obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu

- przekazanie i omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami

Pierwsze dwa spotkania odbywają się z udziałem dziecka, na trzecim spotkaniu (omówienie diagnozy) uczestniczy tylko rodzic.

Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej wymienionych punktów. Terapeuta dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi badawczych, które pozwalają rozpoznać nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej dziecka.

Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż., u dzieci młodszych wykonujemy wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację. 

WSTĘPNA DIAGNOZA INTEGRACJI SEONSORYCZNEJ małego dziecka, 2-3 r.ż wraz z opisem

Konsultacja procesów integracji sensorycznej małego dziecka - do 3 lat jest wstępną oceną przetwarzania bodźców sensorycznych dziecka. Ma odpowiedzieć na pytania:

Czy problemy dziecka mają podłoże w nieprawidłowych procesach przetwarzania bodźców sensorycznych?

Jaki posiada profil sensoryczny: jakich bodźców poszukuje, jakich unika, na jaki rodzaj bodźców występuje nadwrażliwość?

Czy potrzebuje wsparcia w postaci terapii integracji sensorycznej, ćwiczeń domowych, dostosowaniu planu dnia lub może konsultacji jeszcze innego specjalisty?

W jaki sposób można ułatwić dziecku funkcjonowanie a poprzez zabawę wesprzeć jego rozwój?

W trakcie tego spotkania dziecko bawi się różnymi zabawkami sensorycznymi a w tym czasie terapeuta obserwuje procesy integracji sensorycznej. Wykonane zostają także wybrane próby Obserwacji Klinicznej, oraz reakcje dziecka na różne stymulacje sensoryczne. Na podstawie obserwacji, zabawy, wywiadu i wypełnionych przez rodziców kwestionariuszy – terapeuta ocenia funkcjonowanie dziecka w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. Wstępna ocena procesów integracji sensorycznej dziecka to także dokument, który może być podstawą do wykonania pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej (u dziecka starszego), rozpoczęcia terapii gabinetowej, konsultacyjnej oraz może być przedstawiany innym specjalistom, a także w placówce do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole).

Wstępna diagnoza przetwarzania bodźców SI małego dziecka trwa ok. 2 h, rodzic otrzymuje na osobnym spotkaniu opis z wnioskami z konsultacji i obserwacji dziecka oraz zalecenia, które omawia z terapeutą. 

KONSULTACJE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnozę może poprzedzić konsultacja procesów integracji sensorycznej, na której terapeuta wykona przesiewowe badania i oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie pełnej diagnozy (konsultacja jest wtedy wliczona w cenę diagnozy).

Konsultacja SI kierowana jest również dla dzieci młodszych (0-3), u których nie jest jeszcze możliwe wykonanie diagnozy SI, wówczas konsultacje SI obejmują dwa spotkania- wywiad z rodzicem oraz obserwacja z dzieckiem (2 x 50 min).

Konsultacje integracji sensorycznej u niemowląt i maluszków. 

Naturalnym stanem funkcjonowania dziecka jest stan zadowolenia. Jeżeli niemowlę ma kłopoty ze snem, jedzeniem, zabawą czy kontaktem z najbliższymi warto mu pomóc. Przydatna może okazać się konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej.

Szacuje się, że nawet 5-15% dzieci ma obecnie trudności rozwojowe
o podłożu sensomotorycznym . U niemowląt zwracamy szczególną uwagę na:

  • problemy ze snem i zasypianiem;
  • trudności z wyciszeniem, drażliwość, płacz;
  • problemy z jedzeniem, trudności w karmieniu;
  • niechęć do przytulania, odpychanie rodziców;
  • dużą wrażliwość lub brak odczuwania bólu;
  • złe tolerowanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: czesanie, mycie, obcinanie paznokci, mycie twarzy, zębów, czyszczenie nosa czy uszu;
  • podwyższony lub obniżony stan pobudzenia;
  • dużą wrażliwość na jasne światło, dźwięki;


W przypadku występowania wymienionych objawów warto skonsultować się z wykwalifikowanym terapeutą mającym doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Prawidłowy rozwój niemowlęcia opiera się na motoryce (ruchu) i sensoryce (zmysłach). Konsultację fizjoterapeutyczną w celu oceny rozwoju ruchowego poleca się maluszkom po ukończeniu 3 miesiąca życia lub szybciej, jeżeli jest taka potrzeba . Konsultację z terapeutą Integracji Sensorycznej wykonujemy po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia.