fbpx
Anna Bukała- terapeuta SI, logopeda

Screenshot 20210410 130509Oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki 

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego o specjalności oligofrenopedagogika oraz Medycznego Studium Zawodowego na wydziale fizjoterapii. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej II stopnia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku- logopedia.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami SI, zaburzeniami rozwoju, a także z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Pracowała na stanowisku technika fizjoterapii w gabinecie rehabilitacji ruchowej, w placówkach edukacyjnych a także w polskich klinikach terapeutycznych w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest nauczycielem wspomagający w szkole integracyjnej i terapeutą SI. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami rozwojowymi, Zespołem Downa, Zespołem Retta, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi dysfunkcjami. Na co dzień zajmuje się terapią integracji senorycznej, funkcji poznawczych oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Również w ramach zajęć rewalidacyjnych usprawnia funkcje motoryki małej a także prowadzi trening umiejętności społecznych z dziećmi ze spektrum Autyzmu oraz z Zespołem Aspergera. 

W Pracowni Rozwoju ETAPY prowadzi konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej, terapię integracji sensorycznej, terapię ręki, trening umiejętności społecznych.