fbpx
Badanie inteligencji

OCENA INTELEKTU dzieci i młodzieży

W naszej placówce oferujemy badanie intelektu Skalą Inteligencji Stanford Binet 5. 

Jest to indywidualnie przeprowadzany test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze, odpowiedni dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników, jak i  wiek umysłowy. 

Test stosowany jest, gdy zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe jak spektrum autyzmu, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Poza diagnozą niepełnosprawności intelektualnej i wybitnych uzdolnień narzędzie to jest dedykowane także do diagnozy dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia), zaburzeniami uwagi (ADD, ADHD). 

Badanie pozwala poznać mocne i słabe strony, aby pozwolić nauczycielom i terapeutom ustalić ścieżkę edukacyjno–terapeutyczną dziecka. 

Średni czas przeprowadzenia testu SB5 w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta zajmuje zazwyczaj od 30 do 90 minut. 

W naszej pracowni rekomendujemy:

  • dla dzieci 3-6 lat: zapisy na 2 sesje, każda po ok. 50 min 
  • dla dzieci od6 r.ż. i nastolatków: zapisy na jedną sesję ok. 90-100 min 

Badanie przeprowadzane jest zgodnie z opisaną procedurą badawczą. Diagnoza polega na wykonaniu szeregu zadań przeprowadzanych  się bez udziały rodzica w gabinecie. 

Polska wersja testu, którą się posługuję nasza placówka to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2019. 

Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia. 

 

Cena badania: 500 zł (cena obejmuje 2 spotkania diagnostyczne z dzieckiem oraz raport pisemny).

Po badaniu jest możliwość umówienia dodatkowej konsultacji z psychologiem przeprowadzającym badania celem omówienia raportu i zaleceń (omówienie badania- 200 zł).