fbpx
Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna

volodymyr hryshchenko V5vqWC9gyEU unsplashOBSZARY TERPII LOGOPEDYCZNEJ I NEUROLOGOPEDYCZNEJ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna pomaga w przezwyciężeniu trudności związanych z prawidłowym mówieniem. Specjalista pracuje zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Pierwsze spotkanie to konsultacja podczas której logopeda przeprowadza badanie oraz wywiad, wyniki są podstawą do ustalenia planu terapii.Terapeuta przekazuje rodzicom / uczestnikom zajęć zalecenia bądź materiały do kontynuacji ćwiczeń w domu.

W ramach usług logopedycznych oferujemy:

- konsultacje i diagnozy
- terapię wad wymowy
- terapię zaburzeń mowy
- profilaktykę zaburzeń mowy
- przesiewowe badania mowy dzieci
 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia neurologopedyczna kierowana jest do:

- dzieci z obciążonymi wadami genetycznymi i rozwojowymi, wadami ośrodkowego układu nerwowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, wadami słuchu, wadami wymowy, z trudnościami w komunikowaniu się, z opóźnionym rozwojem mowy, które mają nieprawidłowe napięcie mięśniowe w obrębie twarzy, nieprawidłową budowę narządów aparatu artykulacyjnego (np. krótkie wędzidełko podjęzykowe, rozszczepy), które mają problemy z piciem i przyjmowaniem pokarmów, preferują konsystencje papkowate, krztuszą się, nadużywają smoczka i butelek do picia.

- dorosłych w celu niwelowanie napięć w obszarze głowy i szyi, uwalniania napięć głosu, przewlekłym stresie,  terapii w zaburzeniach oddychania (np. astma, alergia, chrapanie, trudności ze snem, i inne), masażu logopedycznego, terapii wad wymowy, przygotowania do leczenia ortodontycznego, przygotowania i rehabilitacja głosu po zabiegach w obrębie głowy i szyi, programowania mowy po wypadkach i urazach (afazja, dyzartia, zaburzenia mowy na tle neurologocznym), treningu relaksacyjnego, terapii ruchem w pracy głosem,  wsparcia autoprezentacji i wystąpień publicznych, dyzartrii, niepłynności mowy, emisji i higiena głosu w pracy. 

W ramach terapii indywidualnej oferujemy:

Terapia miofunkcjonalna, usprawnianie pracy mięśni
Terapia polega na ćwiczeniach funkcjonalnych warg, języka, żuchwy, które mają na celu przywrócenie optymalnej pracy mięśni w zakresie artykulacji, a także połykania i oddychania. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie lub przed lustrem, przy pomocy dodatkowych narzędzi (np. szpatułki, masażery), wzbogacone o masaż i/lub ćwiczenia w obrębie całego ciała wspomagające terapię. Zalecane u dzieci, młodzieży i dorosłych w problemach z wymową, leczeniu ortodontycznym, nieprawidłowych wzorcach połykania i oddychania, zaburzeniach napięcia mięśniowego.
 
Terapia oddechowa, masaż oddechowy
Terapia polega na nauce optymalnego wzorca oddechowego, który jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ćwiczenia świadomości oddechu, zarządzania wdechem/wydechem oraz torem oddechowym, pracą mięśni w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej oraz miednicy. Terapia składa się najczęściej z ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, ćwiczeń mięśniowych oraz pracy nad układem nerwowym. Może być wzbogacona o inne metody np. masaż oddechowy, pracę na nerwach czaszkowych, elementy terapii czaszkowo-krzyżowej, terapię miofunkcjonalną - w zależności od potrzeb. Zalecana u dzieci, młodzieży i dorosłych w problemach z prawidłowym oddechem, pacjentów pocovidowych, w astmie i alergii, chrapaniu, jako wspomaganie psychoterapii, leczeniu ortodontycznym, problemach ze snem czy koncentracją, niepłynności mowy.
 
Terapia czaszkowo-krzyżowa
Polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu punktów w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej oraz kości krzyżowej, która ma za zadanie zrównoważyć, zmniejszyć napięcie oraz zmobilizować ciało do regulacji przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Terapia czaszkowo–krzyżowa jest terapią powięzi, za jej sprawą następuje rozluźnienie struktur łączno–tkankowych, których napięcie może powodować kłopoty zdrowotne, zarówno somatyczne, jak i emocjonalne. Zalecana u dzieci, młodzieży i dorosłych w przypadku m.in przewlekłych bólów głowy, podatności na stres, zaburzeniach koncentracji, problemach w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, zgrzytania/zaciskania zębów, wspomaganiu leczenia ortodontycznego, porażeniach nerwów twarzowych, trudnościach natury psychologicznej (nerwica, traumy, depresja), autyzmie, chorobach układu nerwowego (SM, ch.Parkonsona tiki i inn.), zaburzeniach snu.
 
Masaż twarzy, masaż logopedyczny i uwalniający napięcia
Terapia polegająca na masażu tkanek i mięśni w obrębie twarzy i szyi, pracy na punktach neuromotorycznych oraz wykorzystanie metod relaksacji, która ma za zadanie zrównoważyć ciało oraz zlikwidować nagromadzone napięcie. W masażu wykorzystywane są różne techniki w zależności od potrzeb pacjenta. Dodatkowo terapia wspomaga procesy regeneracyjne w obrębie twarzy, redukuje obrzęki i nagromadzenie limfy. Zalecana u wszystkich osób narażonych na nadmierny stres, w problemach ortodontycznych oraz dla osób, które chcą poprawić wygląd twarzy.
 
Emisja głosu oraz terapia wad wymowy
Terapia polegająca na ćwiczeniach wspomagających zarządzanie głosem oraz niwelujących wady wymowy.  Najczęściej składa się z nauki higieny głosu, ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych i dykcyjnych, które mogą być wzbogacone o inne metody pracy w razie potrzeby (m.in. ćwiczenia miofunkcjonalne, masaż, relaksacja). Przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych. Zalecane przy problemach z wymową, leczeniu ortodontycznym, zawodach związanych z posługiwaniem się głosem.
 
Przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidełka języka
Terapia poprzedzona diagnostyką, ma za zadanie przygotować pacjenta do zabiegu podcięcia wędzidełka języka w przypadku jego skrócenia i/lub zaburzenia funkcji języka. Przygotowanie tkanek pozwala na lepszą jakość zabiegu, zwiększenie świadomości oraz lepsze warunki dla etapu gojenia. Ćwiczenia pozabiegowe mają na celu zapobieganie zrostom i naukę prawidłowych funkcji w odpowiednich warunkach anatomicznych. Przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 
Terapia logopedyczna poudarowa i w przypadku chorób neurodegeneracyjnych
Terapia polega na odzyskiwaniu lub utrzymywaniu funkcji motorycznych (ruchowych) oraz językowych / komunikacyjnych. W zależności od potrzeb pacjenta wykorzystywane są ćwiczenia mięśni, dykcyjne oraz ćwiczenia językowe (programowanie mowy), które mają na celu utrzymanie funkcji komunikacyjnej lub w miarę możliwości reedukację utraconych funkcji konunikacyjneych. Terapia przeznaczona dla osób dorosłych. Zalecana przy dyzartrii, mowie bełkotliwej, niewyraźnej, afazji ruchowej lub czuciowej, lub problemach z komunikacją, rozumieniem, wyrażaniem potrzeb, budową zdań, w wyniku wypadku, udaru i chorób układu nerwowego.
 
Kinesiotaping logopedyczny
Terapia wspomagająca wykorzystująca taśmy terapeutyczne, która ma na celu wzmocnienie efektów terapii mięśniowej. Zalecana jako dodatkowa metoda przy terapii miofunkcjonalnej oraz oddechowej. Stosowana w przypadku dzieci  i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie twarzy i szyi, jej celem jest wzmocnienie mięśni oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motor