Diagnoza i konsultacje integracji sensorycznej

Konsultacje i diagnozy SI DIAGNOZA - INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest wykonaniem diagnozy dziecka opartej na standaryzowanych technikach. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji terapeuta sporządza opis wyników, opracowuje indywidualny plan terapii oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu.

Diagnozę procesów integracji sensorycznej może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej II stopnia. Wszyscy nasi terapeuci integracji sensorycznej mają takie uprawnienia.

Diagnoza składa się z trzech spotkań (3x1h) obejmujących:

- wywiad z rodzicami, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy); czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.

- przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, , różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.

- przeprowadzenie z obserwacji klinicznych oceniających między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

- obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu

- przekazanie i omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami

Pierwsze dwa spotkania odbywają się z udziałem dziecka, na trzecim spotkaniu (omówienie diagnozy) uczestniczy tylko rodzic.

Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej wymienionych punktów. Terapeuta dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi badawczych, które pozwalają rozpoznać nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej dziecka.

KONSULTACJA SI dzieci od 3 r.ż.

Diagnozę może poprzedzić konsultacja procesów integracji sensorycznej, na której terapeuta wykona przesiewowe badania i oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie pełnej diagnozy (konsultacja jest wtedy wliczona w cenę diagnozy).

Konsultacja trwa 1h.

KONSULTACJA SI małego dziecka, 0-3 r.ż

Konsultacja procesów integracji sensorycznej małego dziecka - do 2,5/3 lat jest wstępną oceną przetwarzania bodźców sensorycznych dziecka. Ma odpowiedzieć na pytania:

Czy problemy dziecka mają podłoże w nieprawidłowych procesach przetwarzania bodźców sensorycznych?

Jaki posiada profil sensoryczny: jakich bodźców poszukuje, jakich unika, na jaki rodzaj bodźców występuje nadwrażliwość?

Czy potrzebuje wsparcia w postaci terapii integracji sensorycznej, ćwiczeń domowych, dostosowaniu planu dnia lub może konsultacji jeszcze innego specjalisty?

W jaki sposób można ułatwić dziecku funkcjonowanie a poprzez zabawę wesprzeć jego rozwój?

W trakcie tego spotkania dziecko bawi się różnymi zabawkami sensorycznymi a w tym czasie terapeuta obserwuje procesy integracji sensorycznej. Wykonane zostają także wybrane próby Obserwacji Klinicznej, oraz reakcje dziecka na różne stymulacje sensoryczne. Na podstawie obserwacji, zabawy , wywiadu i wypełnionych przez rodziców kwestionariuszy – terapeuta ocenia funkcjonowanie dziecka w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. Można otrzymać opis powyższej konsultacji dziecka na piśmie. Wstępna ocena procesów integracji sensorycznej dziecka to także dokument, który może być podstawą do wykonania pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej (u dziecka starszego), rozpoczęcia terapii gabinetowej, konsultacyjnej oraz może być przedstawiany innym specjalistom, a także w placówce do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole).

Konsultujemy dzieci od 1 roku życia, a także młodsze, gdy są pod opieką fizjoterapeuty.

Konsultacja małego dziecka trwa 2h.