AKTUALNOŚCI

Diagnoza gotowosci szkolenj

 "Asy do I klasy" zajęcia przygotowujące do szkoły dla dzieci 5 i 6 letnich .

Zapisy na I semestr- jesień/zima 2019-2020

Poniedziałki, godz. 18:00

Program przygotowujący dzieci do nauki czytania i podjęcia nauki w szkole. 

Czytaj więcej...

 

emocje - emotki 1"Ratunku EMOCJE !" warsztaty o emocjach dla dzieci od 4 r.ż.

Zapisy na cykl jesienny: październik-listopad 2019

grupa 4-6 latki, piątki godz. 17:00

Warsztaty o emocjach wspierające rozwój kompetencji  emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym + warsztat dla  rodziców.

 

Czytaj więcej...

terapia grupowa-mTerapia grupowa  to zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i/lub z nieharmonijnym rozwojem, które wynikać mogą m.in. z wcześniactwa, autyzmu, Zespołu Aspergera, ryzyka dysleksji, zaburzeń SI, opóźnionego rozwoju mowy. 

Zapisy na I semestr: jesień/zima 2019-2020

ŚRODY godz. 16:00 lub PIĄTKI godz. 18:00

 

Czytaj więcej...

TUSTrening Umiejętności Społecznych to program przeznaczony dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów).

ZAPISY na I semestr: październik 2019- styczeń 2020

Czytaj więcej...

Fotolia 111600974 STRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRAKTYCE

-SZKOLENIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci)

15 wrzesień, godz 9:00-18:00  

ZAPISY!

Czytaj więcej...