AKTUALNOŚCI

jak rozmawiać o emocjach 3

Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach?

Warsztaty dla rodziców i opiekunów

ZAPISY na najbliższy termin: 16 listopad, sobota godz. 9:00-12:00

 

 

Czytaj więcej...

konsultacja psychologicznaKalendarz szkoleń dla nauczycieli i specjalistów na PAŹDZIERNIK- LISTOPAD 2019: 

Trening Umiejętności Społecznych w praktyce- szkolenie dla specjalistów i nauczycieli

Zespół Aspergera- teoria i obszary terapii. Praktyczne szkolenie dla specjalistów i nauczycieli. 

Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach?- program rozwijania kompetencji emocjonalnych u dzieci. Szkolenie dla nauczycieli i specjalistów

Praktyczne metody pracy z trudnymi zachowaniami-skuteczna interwencja w pracy z dzieckiem

Czytaj więcej...

Diagnoza gotowosci szkolenj

 "Asy do I klasy" zajęcia przygotowujące do szkoły dla dzieci 5 i 6 letnich .

Zapisy na I semestr- jesień/zima 2019-2020

Poniedziałki, godz. 18:00

Program przygotowujący dzieci do nauki czytania i podjęcia nauki w szkole. 

Czytaj więcej...

 

emocje - emotki 1"Ratunku EMOCJE !" warsztaty o emocjach dla dzieci od 4 r.ż.

Zapisy na cykl jesienny: październik-listopad 2019

grupa 4-6 latki, piątki godz. 17:00

Warsztaty o emocjach wspierające rozwój kompetencji  emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym + warsztat dla  rodziców.

 

Czytaj więcej...

terapia grupowa-mTerapia grupowa  to zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i/lub z nieharmonijnym rozwojem, które wynikać mogą m.in. z wcześniactwa, autyzmu, Zespołu Aspergera, ryzyka dysleksji, zaburzeń SI, opóźnionego rozwoju mowy. 

Zapisy na I semestr: jesień/zima 2019-2020

ŚRODY godz. 16:00 lub PIĄTKI godz. 18:00

 

Czytaj więcej...