fbpx
Marta Niechciał

Marta Reszel zdjęcieFizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej

Absolwentka fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy (prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty nr 33615) oraz studiów podyplomowych na kierunku kwalifikacje nauczycielskie - przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Pracuje jako fizjoterapeutka i terapeutka integracji sensorycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Skierniewicach. Pracuje z dziećmi (od 6 miesiąca życia do 18 lat) m.in. z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), autyzmem, Zespołem Aspergera, MPDz, Zespołem Downa, Zespołem FAS oraz innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej II stopnia (certyfikat PSTIS).

W naszym ośrodku prowadzi: terapię integracji sensorycznej (SI), konsultacje SI dzieci (w tym konsultacje małego dziecka 0-3) oraz diagnozę SI.