fbpx
Małgorzata Brach- psycholog

DSC 9740a kadr kopiaPsycholożka, pedagożka 

Małgorzata Brach

Psycholog, pedagog

Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, NVC – Porozumienie bez przemocy, Metoda Kids’ skills – Dam radę! oraz szkolenie w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Rozpoczęła szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Dialog.

Jest założycielką przedszkola i żłobka „Brzdące na łące”. Od wielu lat aktywnie zaangażuję się w prace z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Prowadzi warsztaty i poradnictwo dla rodziców, udziela wsparcia w procesie adaptacji, zmagania się z trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi dzieci, w tym również dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi superwizje i szkolenia dla kadry pedagogicznej.

W gabinecie wspiera dzieci i rodziców w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego (takimi jak kłopoty z panowaniem nad złością, wycofanie, lęk, nieśmiałość, agresja, obniżone poczucie własnej wartości, problemy w kontaktach z rówieśnikami), dzieci z trudnościami adaptacyjnymi i szkolnymi.

Prowadzi wsparcie i poradnictwo dla rodziców w obszarach: komunikacja z dzieckiem, adaptacja w przedszkolu/żłobku, wsparcie w sytuacjach trudnych. 

W pracy z dziećmi i rodzicami wykorzystuje metodę Dam radę!, a także kieruje się założeniami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W ten sposób nie tylko dąży do rozwiązania problemu, który zgłasza rodzic, ale również pomagam budować wiarę we własne możliwości.

W Etapach prowadzi treningi umiejętności społecznychkonsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną