fbpx
Grażyna Kłoszewska-Kaczmarek- psycholog

grazyna kloszewska kaczmarek smallPsycholog kliniczny, socjoterapeuta

Ukończyła wiele szkoleń prowadzonych metodami aktywnymi w celu doskonalenia  warsztatu pracy, dotyczące prowadzenia socjoterapii, zajęć z profilaktyki uzależnień, pracy z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym, pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których występuje przemoc i problem alkoholowy, mediacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów, prowadzenia warsztatów rozwijania umiejętności wychowawczych, prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Szkolenia z zakresu głównych założeń terapii poznawczo-behawioralnej oraz technik tej terapii wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pracuje terapeutycznie z dziećmi od 3 do 12 roku życia z następującymi zaburzeniami: lęk separacyjny, lęk społeczny, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, fobie, mutyzm wybiórczy, depresja, ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, Zespół Aspergera, stres, złość, żałoba. Prowadzi psychoedukację dla rodziców i konsultacje problemów wychowawczych dzieci. 

Przyjmuje przy ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 51/U6, Warszawa-Gocław (Mental Path/Pracowani ETAPY).