fbpx
Agnieszka Gola- psycholog, terapeuta SI

Aga

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta SI.

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Jest certyfikowaną terapeutką integracji sensorycznej (SI) II stopnia. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.  Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży akredytowanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka. Od 2009 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespół asergera), nieharmonijnym rozwojem, problemami w sferze emocjonalnej i społecznej. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Prowadzi konsultacje, diagnozy i terapie dzieci w zakresie integracji sensorycznej (w tym konsultacja małego dziecka 1-3). 

Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci i młodzieży, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, wspierania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  i nieharmonijnym rozwojem, terapii dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, moczeniem, nawykowymi zaparciami,  masturbacją dziecięcą. Odbyła praktyki i staże m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w ośrodkach terapii autyzmu, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na oddziale psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, przedszkolach integracyjnych- gdzie pełniła funkcję psychologa- terapeuty i kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym na stanowisku psychologa-terapeuty dziecięcego, w jednej z warszawskich fundacji dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz w Centrum Terapii Autyzmu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Założycielka Pracowni Rozwoju ETAPY. 

W naszym ośrodku prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy, terapię integracji sensorycznej, terapię psychologiczną, warsztaty i szkolenia dla rodziców, trening umiejętności społecznych, autorskie warsztaty  dla dzieci i o emocjach