fbpx
Diagnoza Gotowości Szkolnej

Fotolia 68379432 XS-2DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Diagnoza gotowości szkolnej kierowana jest dla dzieci 5-7 letnich i ma na celu ustalenie, w jakim stopniu dziecko osiągnęło umiejętności, które pozwolą mu sprostać obowiązkom szkolnym.

W trakcie diagnozy oceniamy:

- funkcje poznawcze takie jak: uwaga, pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe, koncentrację, zasób słownictwa, podstawowe umiejętności matematyczne,

- funkcje wzrokowe – analiza i synteza wzrokowa, percepcja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa,

- funkcje słuchowe – analiza i synteza słuchowa, kluczowe dla procesów czytania i pisania,

- umiejętności grafomotoryczne

- dojrzałość emocjonalną i społeczną

Badanie gotowości szkolnej odbywa się na 1-2 spotkaniach i wykonuje je psycholog lub pedagog. Na osobnym spotkaniu rodzice dostają opis funkcjonowania dziecka oraz informacje o jego mocnych stronach jak i umiejętnościach, nad którymi należy jeszcze pracować.