fbpx
Terapia surdopedagogiczna

Fotolia 50367332 XSTerapia surdopedagogiczna to zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu.

Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.

Działania surdopedagogiczne obejmują m.in.:

- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia artykulacyjne
- ćwiczenia głosowe
- ćwiczenia słuchowe
- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego
- kompensację zaburzonych funkcji słuchowych
- pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych
- inne oddziaływania pedagogiczne dostosowane do potrzeb dziecka
Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.
Terapia trwa 30 lub 50 minut i dostosowana jest do wieku, potrzeb oraz warunków słuchowych dziecka.

Terapię prowadzi mgr Anna Marchlewska – pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny.