Cennik
 Nazwa usługi Czas trwania  Cena
  Konsultacja psychologiczna

50 min.

 

 200 zł

 

  PAKIET OBSERWACJI PSYCHOLOGICZNEJ:

  Konsultacja psychologiczna- rodzic

  Obserwacja psychologiczna dziecka

  Omówienie wniosków z obserwacji wraz z zaleceniami 

 

 50 min.

1-3 spotkania x 50 min.

1 spotkanie 50 min. 

 

 200 zł

150 zł/50 min

150 zł 

 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)  z opisem + omówienie.

 Wstępna diagnoza procesów SI (2-3 r.ż.) z opisem + omówienie.

Rediagnoza procesów integracji sensorycznej z opisem

 

Wydanie pisemnej opinii SI w ramach stałych zajęć

 

3 spotkania x 50 min. 

 

3 spotkania x 50 min.

 

 2 spotkania x 50 min.

 

---

 

  

 

450 zł  

 

 450 zł

 

380 zł

 

100 zł

 

 

  Konsultacja integracji sensorycznej (SI)

50 min.

180 zł

  Terapia integracji sensorycznej 50 min. 130 zł
  Terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci 50 min. 130 zł
  Terapia psychologiczna/Psychoterapia dzieci i młodzieży 50 min.  150 zł
  Wydanie pisemnej opinii/ obserwacji   psychologicznej dziecka (w ramach stałych zajęć oraz konsultacji) ---- 100 zł
  Diagnoza gotowości szkolnej z opisem 
  + omówienie wyników
3 x 50 min. 400 zł
  Terapia surdopedagogiczna

30 min.

50 min.

90 zł

150 zł

  Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 90 min. 100 zł (x12 zajęć w cyklu) + konsultacja poprzedzająca trening- 180zł
  Terapia grupowa dla dzieci/młodzieży

50 min.

80 zł

   Grupowe warsztaty o emocjach "Ratunku Emocje!" 50 min.- 80 min szczegóły w ofercie (semestralnej lub wakacyjnej)
  Terapia ręki 50 min. 130 zł
  Poradnictwo wychowawcze 60 min. 200 zł
  Konsultacja psychologiczna/Poradnictwo ONLINE 60 min.  200 zł
  Warsztaty/ szkolenia  Zgodnie z informacja podaną w ofercie wybranego szkolenia  Zgodnie z ceną podaną w   ofercie wybranego szkolenia

  

* cennik obowiązujący od  01.05.2021 r.

Płatność kartą lub szybkim przelewem PayU.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami płatności i uczestnictwa w zajęciach u terapeutów prowadzących.