Anna Malicka

Ania Malicka Pedagog, terapeuta SI II stopnia

Terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat PSTIS)

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej  i Przedszkolnej

Trener Umiejętności Społecznych 

 

Jako pedagog – nauczyciel a także specjalista integracji sensorycznej swoją pracę opiera na wieloletnim doświadczeniu oraz relacji z dzieckiem. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz jako metodyk pierwszego etapu edukacyjnego. Współtworzy wiele projektów edukacyjnych, mających na celu kształtowanie osobowości ucznia, budowaniu w nim poczucia własnej wartości i bycia liderem dla samego siebie, a także wspieranie w rozwijaniu talentów. 

W swojej pracy terapeutycznej głównie współpracuje z dziećmi z Zespołem Aspergera, Autyzmem, ADHD oraz innymi trudnościami, którym towarzyszą zaburzenia integracji sensorycznej. 

W Etapach prowadzi konsultacje i diagnozy procesów integracji sensorycznej oraz terapię integracji sensorycznej.