Agnieszka Gola

Aga

Psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Społecznej Psychologii Klinicznej. 

Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka. Od kilku lat prowadzi terapię dzieci m.in. z zaburzeniami rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  zaburzeniami integracji sensorycznej, trudnościami w sferze emocjonalnej i społecznej. Udziela konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. 

Ukończyła podyplomowe szkolenia z: Terapii Poznawczo-Beghawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz II stopniowe certyfikowane szkolenie z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Posiada także uprawnienie pedagogiczne. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci i młodzieży, terapii SI, terapii dzieci z autyzmem, wspierania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (m.in. dysleksją) i nieharmonijnym rozwojem, pracy z zachowaniami trudnymi, wspomagania rozwoju psychomotorycznego i grafomotorycznego dzieci. Odbyła praktyki i staże m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych dla dzieci z autyzmem z zakresu muzykoterapii, w ośrodku terapii autyzmu, w Fundacji „Okno” z zakresu terapii integracji sensorycznej, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na oddziale psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, przedszkolu integracyjnym- gdzie pełniła funkcję psychologa- terapetu, terapeuty SI, kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej . Pracowała również w jednej z warszawskich Fundacji dla dzieci z autyzmem oraz w Centrum Terapii Autyzmu.

Założyciel i kierownik ETAPÓW- Pracowni Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny.

W Etapach prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy, terapię integracji sensorycznej, terapię psychologiczną i pedagogiczną, warsztaty i szkolenia dla rodziców, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci