Agnieszka Gola

Aga

Psycholog dziecięcy z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Społecznej Psychologii Klinicznej. Ukończyła podyplomowe szkolenia z Terapii Poznawczo-Beghawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. 
Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka. Od kilku lat prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju, zajęcia z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców. Współpracuje z warszawskim przedszkolem integracyjnym, gdzie na stanowisku psychologa zajmuje się pracą z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym). Pracuje również w jednej z warszawskich Fundacji dla dzieci z autyzmem na stanowisku psychologa i terapeuty SI.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci i młodzieży, tarapii integracji sensorycznej, terapii dzieci z autyzmem, wspierania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (m.in. dysleksją) i nieharmonijnym rozwojem oraz wspomagania rozwoju psychomotorycznego i grafomotorycznego dzieci. Odbyła praktyki i staże m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych dla dzieci z autyzmem z zakresu muzykoterapii, w ośrodku terapii autyzmu, w Fundacji „Okno” z zakresu terapii integracji sensorycznej, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na oddziale psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i w Centrum Terapii Autyzmu.
Założyciel i kierownik ETAPÓW- Pracowni Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny.

W Etapach prowadzi: konsultacje i diagnozy, terapia integracji sensorycznej, terapia psychologiczna i pedagogiczna oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.